Ang gåvor och erbjudanden - läs detta om du är leverantör

Ang gåvor och erbjudanden till Örebroportens anställda

Som leverantör till Örebroporten Fastigheter vill vi be er att hjälpa oss att leva upp till de krav på opartiskhet och objektivitet som vi ställer på oss själva och som förväntas av oss som kommunalt bolag.

Det vi ber er om är att inte ge gåvor till oss som arbetar på Örebroporten, eller att erbjuda oss att delta i aktiviteter, t ex evenemang eller middagar, som inte är direkt kopplade till det arbete som ni bedriver för eller tillsammans med oss. Som medarbetare i Örebroporten anlitar vi inte heller företagets ramavtalade leverantörer och entreprenörer för privat bruk.

Örebroporten vill agera så att våra ägare, våra kunder, nuvarande och potentiella leverantörer och samarbetspartners kan känna förtroende för att vi utför vårt uppdrag professionellt och sakligt. Vår policy mot mutor och bestickning betonar det förhållningssätt som gäller inom företaget och i våra kontakter med avtalsparter och samhället i övrigt.

Ni finner hela vår policy här: Policy muta och bestickning

Tack för att ni respekterar vår önskan!


Örebroporten Fastigheter AB

Jeanette Berggren
VD