Allmän handling

Avgifter vid utlämning av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte omfattas av sekretess. I varje enskilt fall görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Vill du ta del av en allmän handling kan du göra det på Örebroporten Fastigheters AB huvudkontor, Orvar Bergmarksplats 2 B, Örebro.

 

Begära att få en avskrift eller kopia av en handling

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt: via e-post, via post eller hämtas i receptionen på Örebroporten Fastigheters huvudkontor. En myndighet behöver dock inte ge ut information i annan form än utskrift, om det inte krävs enligt lag. Det gäller särskilt när det handlar om information som ska behandlas automatiskt av exempelvis datorer. Avgifterna framgår i tabellen nedan.

 

Typ av handling        OmfattningAvgift
Kopia och utskrift på papper som lämnas ut eller digitala handlingar som skickas med e-post

Upp till 9 sidor                                    

10 sidor

För varje sida därutöver

Ingen avgift          

50 kronor

2 kronor/ sida

AvskriftPer påbörjad fjärdedels timme125 kronor
Kopia på ljudbandsupptagning och videobands-upptagningPer påbörjad fjärdedels timme125 kronor

 

Vid leverans via post tillkommer kostnad för porto alternativt postförskott

Avgift betalas genom faktura, Swish eller kontant betalning