Fakta om Örebroportens solceller

Vi har solceller på följande fastigheter:

Behrn Arena
Antal paneler: 160 st
Ungefärlig årlig produktion: 35 000 kWh
Installationsår: 2013 / 2016

Solceller Behrn Arena

 

Nova huset, Örebro Universitet
Antal paneler: 152 st
Ungefärlig årlig produktion: 35 000 kWh
Installationsår: 2016

Solceller Nova

 

Kulturkvarteret
Antal paneler: 480 st
Ungefärlig årlig produktion: 70 000 kWh
Installationsår: 2021

Solceller Kulturkvarteret

 

Kvinnersta
Antal paneler: 800 st
Ungefärlig årlig produktion: 190 000 kWh
Installationsår: 2020

Solceller Kvinnersta

Anläggningar på gång:
Utöver befintliga anläggningar för solceller så är det ytterligare under produktion. I dagsläget planeras det för solceller på fastigheterna Tankbilen 1, Kexfabriken 2 och Målaren 19.