Tillsammans bygger vi ett starkare och växande Örebro.

Örebroporten

Vi är Örebroporten Fastigheter AB – Örebros eget utvecklingsbolag. Tillsammans med kommun och näringsliv bygger vi ett starkare och växande Örebro genom välanpassade miljöer för företag, organisationer och samhällsfunktioner.

Hur gör vi tillsammans Örebro ännu bättre? Nyfikna på framtiden och med stor kunskap inom utveckling och förvaltning är vi stolta att få ställa både oss och dig den frågan. Vårt bestånd består idag av allt från arenor till moderna kontor och verksamhetsmark på attraktiva lägen. Här gör vi plats för våra elitlag, mer musik och upplevelser, fler möten, viktiga samhällsfunktioner och ett starkare näringsliv. Gemensamt för beståndet vi äger, förvaltar och utvecklar är att det spelar en central roll för kommunens attraktionskraft.

Örebroporten är ett kommunalägt aktiebolag och vi ägs av Örebro Rådhus AB. Det ställer höga krav på oss att tänka större och att alltid arbeta med långsiktigt hållbara visioner. I team med projekt- och fastighetsutvecklare, strateger, arkitekter, tekniker och förvaltare gör vi varje dag vårt bästa för Örebros bästa.

Tillsammans bygger vi ett starkare och växande Örebro.