SCB flyttar till Kexfabriken 2

SCB flyttar till Kexfabriken Örebroporten

I september 2023 flyttar SCB till helt nya lokaler i Kexfabriken 2 på Norrbackavägen.

Den fysiska flytten handlar bara om några hundra meter, men är för SCB ett stort steg in i morgondagens moderna och flexibla kontorsvärld.

– Vi är mycket nöjda med helhetslösningen, säger Helen Stoye, biträdande generaldirektör på SCB och chef för den administrativa avdelningen.

Det blev landets tredje största uthyrning under 2020 när Örebroporten och SCB kom överens om hyresavtalet. Örebroporten ska bygga två sammanlänkade huskroppar på fem våningar vardera, där SCB blir ankarhyresgäst och hyra de fyra nedersta våningsplanen i de två husen.

Totalt handlar det om 7 900 kvadratmeter kontorsyta och dessutom ska en näraliggande fastighet byggas om för bland annat SCB:s tryckeri samt cykelförråd och omklädningsrum.

Redan 2017 startade SCB sitt lokalprojekt för att ta ett samlat grepp om myndighetens lokalisering i dels Garnisonen på Östermalm i Stockholm samt ”SCB-huset” på Klostergatan i Örebro.

I augusti förra året flyttade SCB i Stockholm till nya och hälften så stora lokaler i Solna strand. Några månader senare var kontraktet undertecknat för en flytt till Kexfabriken i Örebro.

Mer yteffektivt

Även i Örebro blir de nya lokalerna betydligt mer yteffektiva jämfört med dem på Klostergatan och med färre fasta arbetsplatser. In i det sista skruvades det på konceptet.

– På SCB har vi varit restriktiva till arbete hemifrån, men med pandemin blev situationen annorlunda. Det har sedan länge funnits ett önskemål från många medarbetare att få arbeta mer hemifrån och våra erfarenheter av hemarbete nu under pandemin är positiva. Därför valde vi att justera lokallösningen, säger Helen Stoye om det faktum att antalet fasta skrivbordsplatser på slutet minskades från 700 till 500.

– Utöver skrivbordsplatser har vi arbetsplatser i tysta rum, mötesrum och vid olika typer av

touch down-platser och en generöst tilltagen matsal, fortsätter hon.

Mycket ljusinsläpp

Målet är ett verksamhetsanpassat kontor med god arbetsmiljö som man vill komma till.

– Vi uppskattar mycket utformningen av fastigheten med ljusinsläpp från alla väderstreck och att ett fönster aldrig är mer än högst en kollega bort, det kommer inte att finnas några dåliga arbetsplatser.

Läget var ändå helt avgörande för att det över huvud taget skulle blir en flytt, samt en konkurrenskraftig hyreskostnad. Närheten till Örebro centralstation var högprioriterad när SCB på slutet valde mellan en handfull alternativ.

– Vi är mycket nöjda med det nya läget. Det är inte bara nära till Centralen och citykärnan, vårt nya kontor blir även en del av Örebros entré från norr, säger Helen Stoye.

 

FAKTA

+ SCB har hyrt de nuvarande lokalerna på Klostergatan sedan 1976. I början hyrde myndigheten nära 30 000 kvadratmeter, det har stegvis minskat till dagens cirka 14 700 kvadratmeter.

+ Örebro Kexfabrik på norr i Örebro startade 1886 och blev med tiden ett av stadens mest kända varumärken. Så småningom köptes fabriken av Göteborgskex och produktionen i Örebro lades ner 1976. 

+ På ungefär samma plats, i det som nu kallas Pulsådern, bygger Örebroporten två kontorshus med en lokalyta på totalt 11 500 kvadratmeter. Med SCB som hyresgäst är uthyrningsgraden 80 procent före byggstart. Projektet betyder ett tillskott med cirka 1,4 procent på kontorsmarknaden i Örebro.