Virginskaskolan

Virginska

Fabriksgatan 46 - 52
Tågmästaren 24
1914 och 1990
16 656 m2 (gamla byggnaden) och 6 588 m2 (nya byggnaden)